نشریات کتابداری داخلی

فهرست نشريات كتابداري در بانك اطلاعات نشريات كشور

1. دو ماهنامه آينه پژوهش
دوماهنامه نقد كتاب، كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ اسلامي
صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مدير مسئول: محمد تقي سبحاني
سردبير: محمدعلي مهدوي راد
محل انتشار: قم

2. ماهنامه اطلاع يابي و اطلاع رساني فارسي و انگليسي 
ماهنامه 

صاحب امتياز: مهرداد جان نثارحسيني
مدير مسئول: مهرداد جان نثار حسيني
سردبير: حسين حسيني نثار
محل انتشار: تهران

3. فصلنامه اطلاع شناسي 
فصلنامه 
صاحب امتياز: دفتر پژوهش هاي فرهنگي
مدير مسئول: دكتر عباس حري
سردبير: دكتر نرگس نشاط
محل انتشار: تهران

4. فصلنامه پيام كتابخانه 
فصلنامه كتابخانه و كتابداري
صاحب امتياز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
مدير مسئول: مهدي معين فر
سردبير: ابراهيم اسدي
محل انتشار: تهران

5. ماهنامه جشن كتاب 
فصلنامه فرهنگي، هنري
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: آرش حجازي
محل انتشار: تهران

6. ماهنامه جهان كتاب 
ماهنامه علوم انساني
صاحب امتياز، مدير مسئول: طليعه خادميان
محل انتشار: تهران

7.فصلنامه کتاب
فصلنامه علمی - ترويجی كتاب، كتابداري و اطلاع رساني
صاحب امتياز: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريبرز خسروي
محل انتشار: تهران

8. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني
فصلنامه علمی - پژوهشی كتابداري، اطلاع رساني، نسخه شناسي
صاحب امتياز: آستان قدس رضوي
مدير مسئول: دكتر سيد علي اردلان جوان
سردبير: دكتر محمد حسين دياني
محل انتشار: مشهد

9. كتاب ماه
ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي كتاب
صاحب امتياز: خانه كتاب ايران
مدير مسئول: احمد مسجد جامعي
سردبير:
محل انتشار: تهران

10. دوماهنامه گزارش كتاب 
دوماهنامه خبري (تخصصي كتاب)
صاحب امتياز: اتحاديه ناشران و كتابفروشان
مدير مسئول: آذر باقري قمي
محل انتشار: تهران

11. فصلنامه ميراث شهاب 
فصلنامه كتابشناسي و نسخه شناسي
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر سيد محمود مرعشي نجفي
سردبير: محمد اسفندياري
محل انتشار: قم

12. دانشورز (خبرنامه سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)

13. كتاب هفته

14. مجله الكترونيكي كتابدار

15. مجله الكترونيكي شيرازه (سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران)

16. نشريه خبري اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه ها

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©