دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
مهراد، جعفر آمریکا، دانشگاه کیس وسترن
حریری، مهرانگیز آمریکا، بازنشسته
صدیق بهزادی، ماندانا آمریکا، پیتسبورگ، کتابخانه ملی، بازنشسته
علومی، طاهره آمریکا، ،دانشگاه تهران، بازنشسته
دوستدار، یحیی آمریکا، ، دانشگاه آزاد
یغمایی، شهلا آمریکا
میرجود، حسن دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد واحد تنکابن 0192-4230515-8
ناظمی، فخری آمریکا
سعیدی، فرخنده آمریکا
نشاط، نرگس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار، کتابخانه ملی 021-88644001-38
نقشینه، نادر دانشگاه تهران، 1387، دانشگاه تهران، استادیار 021-88255031
نورمحمدی، حمزه علی آلمان، دانشگاه هومبولت (برلین) 021-55277400
قانع، محمدرضا دانشگاه تهران، 1386، پژوهشگاه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز، استادیار
نوروزی، علیرضا فرانسه، دانشگاه پل سزان، 2007 021-88255031
نوروزی چاکلی، عبدالرضا دانشگاه فردوسی مشهد، 1386، دانشگاه شاهد، استادیار 021-55277400
نوشین فرد، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 021-44817170-4
نوکاریزی، محسن دانشگاه فردوسی مشهد، 1385، دانشیار
نیکنام، مهرداد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار، کتابخانه ملی 021-88644001-38
هاشم زاده، محمدجواد هند، دانشگاه دهلی، 1384، دانشگاه بیرجند، استادیار
حری، عباس آمریکا، کیس وسترن، دانشگاه تهران، بازنشسته

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©