دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
آبام، زویا دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، دانشگاه الزهرا، استادیار
ابرامی، هوشنگ آمریکا، پیتسبورگ، 1349، دانشگاه شیراز، درگذشته
شریفی، ناصر آمریکا، انستیتو پرات آمریکا، استاد افتخاری
آزاد، اسدالله آمریکا، پیتسبورگ، 1357؛ دانشگاه فردوسی، درگذشته
آخشیک، سمیه‌ سادات دانشگاه فردوسی مشهد، 1394؛ دانشگاه خوارزمی، استادیار
آزاده تفرشی، فریدون دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار 021-88951771
اباذری، محمدرضا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، دانشجوی دکترا واحد علوم و تحقیقات تهران 0251-7780001-5
ابراهیمی، سعیده دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391؛ دانشگاه شیراز، استادیار
احمدی، نفیسه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ارجمند، تاج‌الملوک دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، کتابخانه ملی 021-88644001-38
ارسطوپور، شعله دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، پژوهشگاه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز، استادیار
اسدی، سعید استرالیا، فناوری اطلاعات دانشگاه کوئینزلند، 1388، دانشگاه شاهد، استادیار
اسدی، مریم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1393؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف، استادیار 021-66165121 تهران
اسفندیاری مقدم، علیرضا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1388، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 0811-4494000-9
اشرفی ریزی، حسن ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1386، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصنافی، امیررضا دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390؛ دانشگاه شهید بهشتی، استادیار
افشار زنجانی، ابراهیم استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز 0311-7932545
افکاری، فریبا دانشگاه تهران؛ استادیار
باقری، منصوره هند، دانشگاه پنجاب
برادر، رویا هند

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©